Vernieuwd groenplan "Land van Luna"

ProfielfotoPetra van der Aart 17-07-2013

Geplande start najaar 2013

Het aangelegde groen in Plandeel 4 groeit niet zo goed. Er staan veel dode bomen in de wijk. De aangeplante bomen slaan niet goed aan. Deze hebben last van de openheid van het gebied (wind).  Het woongebied is hierdoor niet erg aantrekkelijk. Daarom is een nieuw groenplan gemaakt voor dit gebied.

Overgangsgebied

Bij het ontwerp van Plandeel 4 is bedacht om een overgangsgebied te maken tussen Huygenhoek 2 en het Huygendijkbos. In dit gebied kan een landschappelijke beplanting worden toegepast. Dit betekent aanplant van struweel in combinatie met bomen.

De toekomstige beplanting moet zich kunnen handhaven in de winderige en ruim opgezette woonwijk. Een landschappelijke beplanting is weerbaarder en beter bestand tegen de huidige omstandigheden in deze wijk.

De kans van slagen is groter als er kleiner plantmateriaal wordt toegepast in het open gebied. Beter is om zaailingen te planten in plaats van gecultiveerde bomen.

Net als in het Huygendijkbos wordt struweel aangebracht. Dit bestaat uit inheemse beplantingen en bomen, rondom de woonvelden in het hele gebied. De openheid van het gebied blijft behouden. Er wordt een geleidelijke overgang gemaakt naar het Huygendijkbos door een aantal struweel zones op ruime afstand van elkaar te realiseren.

De struweelzones worden zo aangebracht om luwte te creëren binnen de woonvelden. Dit is ook beter voor het aanslaan van de nieuw te plaatsen bomen in een latere fase.

De huidige vitale bomen blijven gehandhaafd. Op de open vlakken tussen de struweel vlakken worden bomen geplant.

Fasering

1e fase is struweel aanbrengen met boomvormers. Dat wil zeggen dat de boomvormers (veren van ca. 1,5 – 2,0m hoogte) gelijktijdig opgroeien met de struweelbeplanting. Uiteindelijk groeien deze boomvormers uit tot volwaardige bomen. Het voordeel van klein formaat boomvormers is dat ze in de luwte groeien van het struweel. Ze kunnen zich van jongs af aan aanpassen aan de omstandigheden van de bodem en het gebied. Hierdoor wordt er een duurzame en toekomstbestendige beplanting gecreëerd.

2e fase is het toevoegen van bomen tussen de struweelbeplanting. Bestaande uit inheemse boomsoorten, zoals Elzen, Essen en Iepen.

Er wordt dit najaar (2013) gestart met de aanleg van het Groenplan.

Referentiebeelden en schets

De referentiebeelden zijn gemaakt in het aanliggende Huygendijkbos. De beplanting op de foto’s is ca. 10 jaar geleden aangebracht.

Sfeerbeeld beoogd eindresultaat

Struweel langs rand

Struweel met behoud van zichtlijnen

Struweel met behoud van zichtlijnen

Referentiebeeld losse boomstructuren

Referentiebeeld losse boomstructuren

Verder een eerste schets van Ingenieursbureau, Jan van Wonderen, waarin de opzet van bovenstaande duidelijk wordt.

Groenplan plandeel 4